REZERVASYON SÖZLEŞMESİ


<p>
    <strong>1-) İPTAL – DEVİR – DEĞİŞİKLİKLER;</strong></p>
<p>
    ·         Tüketicinin gezi başlamasına 15 gün kalana kadar iptal-değişiklik talep etmesi yahut kendisi veya 1. dereceden akrabalarından birinin 10 günlük mutat iştigalini engelleyecek nitelikte sağlık  sebeplerinin ortaya  çıkması ve bu hususun belgelenerek Sihir Turizm & Organizasyon'a bildirilmesi halinde ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, Rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise girişten 15 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde işlem ücreti, 15 günden az bir süre kala ise minimum %35'ini Sihir Turizm & Organizasyon’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.</p>
<p>
    ·         Tüketici, Rezervasyon yapıldığı andan itibaren yapılacak bütün değişiklik ve iptallerde Acentenin belirleyeceği işlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu işlem ücreti her halükarda toplam rezervasyon/tur bedelinin %15'inden az olmayacağını taraflar kabul ederler.</p>
<p>
    ·         Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürünü herhangi bir sebeple iptal ettirmek  isterse, tesise giriş tarihinden 15 gün öncesine kadar gezi bedelinin minumum %35'ini, 15 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Sihir Turizm & Organizasyon 'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici, turun/otel rezervasyonun başlangıcından 7 gün öncesine kadar Sihir Turizm & Organizasyon'a yazılı olarak bildirimde bulunmak koşulu ile kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Kişi değişikleri ve devirlerde Sihir Turizm & Organizasyon'un sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde devri veya değişikliği kabul etmeme hakkı mahfuzdur.</p>
<p>
    ·         Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.</p>
<p>
    ·         Sihir Turizm & Organizasyon, Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapmama hakkına sahiptir.</p>
<p>
    ·         Sihir Turizm & Organizasyon, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör(bu  bâbta rezervasyonun yapıldığı konaklama tesisinin bulunduğu bölge  dahilinde terör  hareketi  sayılacak bomba, ses bombası patlatılması, yangın çıkarılması, gösteri, coğrafi ve toplu halk hareketleri gibi haller)  savaş, iç  savaş veya savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, sanatçılı otel programında organizasyonun gerçekleştiremeyeceği (hastalık, kaza, ölüm vb.) nedenlerle ve otel programının/gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden bu gibi mücbir sebeplerden dolayı otel programını/geziyi değiştirebilir veya iptal edebilir, bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli ve Sihir Turizm & Organizasyon tarafından talep edilen tüm belgelerin teslim makbuzu mukabili eksiksiz olarak acenteye teslim edilmesi halinde vize harcı ve işlem ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. Bu takip keyfiyeti bir taahhüt olmayıp, hizmetin sıhhati ve işlem sürelerinin kısaltılmasına matuf bir tavsiyedir.  1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentenin vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.</p>
<p>
    ·         İptal ve değişiklik yapılan rezervasyonlarda ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu aynı şekilde Tüketiciden tahsil edilir, geri ödemeler normal dönemlerde 15 gün, bayram ve özel dönemlerde 30 gün içerisinde yapılır.</p>
<p>
    ·         Tarifeli veya tarifesiz uçuşlarda (Charter uçuşları) uçak ister Sihir Turizm & Organizasyon tarafından, ister diğer bir firma veya havayolu şirketi tarafından aracı olarak kiralansın, uçuşlarla ilgili tüm düzenlemeler uluslararası kurallar çerçevesinde yapılır. (28 Eylül 1955'de yeniden düzenlenen 12 Ekim 1923 tarihli Varşova konvansiyonu). Bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilir, hareket saatleri garanti edilmez; gereğinde taşıyıcı, bilette gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir ve sefer bağlantıları için sorumluluk alınmaz. Sihir Turizm & Organizasyon söz konusu değişiklikleri hareket saatinden 48 saat önce tüketicilere bildirir. Söz konusu değişikliğin Tüketici tarafından kabul edilmemesi halinde iptal şartları geçerli olur.</p>
<p>
    <strong>2-) BAGAJ</strong></p>
<p>
    ·         Tura katılan Tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir. </p>
<p>
    ·         Kokan, akan, yanıcı ve patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli  silahlar ve her çeşit hayvan, Sihir Turizm & Organizasyon'un ayrıca, açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislerine alınmazlar.</p>
<p>
    ·         Sihir Turizm & Organizasyon personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½’si kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Sihir Turizm & Organizasyon tarafından eşya sahibi Tüketiciye ödenir.  Sihir Turizm & Organizasyon, Tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından,  hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.</p>
<p>
    <strong>3-) SÖZLEŞMENİN FESHİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR</strong></p>
<p>
    ·         Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal dışındaki sebeplerden Sihir Turizm & Organizasyon sorumludur. Sihir Turizm & Organizasyon gerekli olan hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir.  Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat hakların ortadan kaldırır.</p>
<p>
    <strong>DİĞER HÜKÜMLER</strong></p>
<p>
    <strong>4-)</strong> Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi gerek Sihir Turizm & Organizasyon'a ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal’dan dolayı doğacak şikayetlerinden  dolayı acenteyi sorumlu tutamaz. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve standartlarda hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri eksiklik yahut hizmet kusurlarından dolayı konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acente misafiri aynı standartta, civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon ve konaklatmak hakkını haizdir. Misafir böyle bir  değişikliği kabullenmez ise , rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.</p>
<p>
    <strong>5-)</strong>Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketici şikayetçi olduğu halde hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.</p>
<p>
    <strong>6-)</strong>Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan Tüketici (ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Tüketici (ler) nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order ,sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı   imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog,internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesi ile geziye katılan Tüketici (ler) nin Sihir Turizm & Organizasyon aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Sihir Turizm & Organizasyon'un Tüketiciye bu sözleşmede yazılı  hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde Like  Tour'un sözleşmede imzası bulunan  Tüketici (ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.</p>
<p>
    <strong>7-)</strong> Sihir Turizm & Organizasyon, geziye katılan Tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumdadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan Tüketicilerin, Sihir Turizm & Organizasyon ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen hareket yerinde    bulunmamasından; 4. maddenin 6. bendinde belirtilen mücbir  sebeplerden , her  türlü  maddi hasarlı kazalardan, konaklama   tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Sihir Turizm & Organizasyon'un işleten sıfatı olmaması nedeni ile asli veya feri  fail gibi  doğrudan doğruya veya  dolaylı  sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde Sihir Turizm & Organizasyon'dan talep olunabilecek miktar, asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.</p>
<p>
    <strong>8-)</strong> Uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar Kütahya Çizelgesinin çizdiği kapsam dairesinde, TÜRSAB Tahkim mahkemeleri nezdinde Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde Bodrum Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.</p>
<p>
    <strong>9-)</strong> Bu sözleşme yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler ile tebliğ ve çizelgeler; 2034 S.K IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ve Uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.</p>
<p>
    Bu belge ile Sihir Turizm & Organizasyon’a yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 2 sayfa olan toplam 9 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.</p>
<p style="margin-left:36.0pt;">
    <br />
     </p>
<p>
    Adı / Soyadı                       Tarih                     İmza                                          ACENTE KAŞESİ</p>
<p style="margin-left:36.0pt;">
                                                                                                                 SATIŞ TEMSİLCİSİ İMZASI</p>
<p>
    <br />
     </p>